Regnskap

Vi hjelper deg å føre regnskapet ditt i henhold til myndighetenes krav, og følger opp din økonomistyring.

Les mer om regnskap

Økonomisk rådgivning

Vi kan hjelpe deg slik at du får bedre oversikt over din virksomhet og kan bistå med hvordan du kan benytte tallene til å ta de riktige strategiske valgene.

Les mer om rådgivning

Lønn og HR

Riktig lønn til riktig tid, ryddige arbeidsforhold og motiverte ansatte. Vi er din dedikerte rådgiver og sparringspartner innen lønn og HR.

Les mer om lønn og HR

Næringseiendom

Vi bistår ved både kjøp, salg og forvaltning, og har bred erfaring når det gjelder blant annet due diligence og verdsettelse.

Les mer om Eiendom

Velkommen til vår nye nettside!

Det er nå over 2 år siden vi ble en del av ECIT, som består av økonomi og IT selskaper i Norge, Sverige og Danmark. Vi gikk inn i dette fagfellesskapet for å få et enda større fagmiljø, og ha kortere vei til ny og brukervennlig teknologi som kan komme våre kunder til gode. Vi ønsker nå å illustrere tydeligere den faglige kompetansen og teknologiske tyngden som vi besitter både internt og i fellesskap med øvrige selskaper i Ecit gruppen. Dette er bakgrunnen for at vi har byttet nettside og logo.

Vi har fortsatt lokalt eierskap, det er derfor naturlig for oss å beholde navnet dere kjenner.

Hvordan nå oss?

Telefon: 32 12 32 12
Epost: post@veiby.com