Jobb mer effektivt!

Kombinasjon av funksjonalitet og integrasjon legger til rette for effektive prosesser som kan bety en bedre og mer oversiktlig hverdag for deg.

Systemene har integrasjon mot bank og du kan derfor betale regninger direkte uten å gå via nettbank. I tillegg er det mulig å få integrasjon mot lønn og reiseregning. Du kan selv velge å skanne regnskapsbilagene eller å ta bilde av dem med telefonen, for deretter å sende bildet til systemet hvor videre bearbeiding gjøres elektronisk.

Fordeler:

  • Ingen installasjon, kun nettilgang og passord
  • Automatisk oppdatert med hensyn til inn- og utbetalinger
  • Mulighet for arbeidsdeling - samhandling
  • Rapporter og resultater presenteres i et elegant design som gjør innholdet lett å forstå
  • Oppdatert regnskap til enhver tid
Fakturamottak, bokføring og betaling i et skybasert regnskapssystem

Jeg vil vite mer om skybasert regnskapssystem