Vi hjelper deg med å ta de gode, strategiske valgene!

Ved å ha og struktur på regnskapet er det enklere å lage gode rapporter som kan hjelpe deg med å bruke regnskapet som et styringsverktøy.

Når du driver egen virksomhet er du avhengig av å kunne legge opp gode rutiner for bedriftens økonomistyring. God økonomisk styring skal sikre tilførsel av tilstrekkelig kapital og samtidig fortelle deg hvor mye det er forsvarlig å ta ut i utbytte/lønn.

For noen firma kan det være mest hensiktsmessig å ha en regnskapsmedarbeider internt i selskapet. Vi kan da fungere som økonomisjef. Vi bistår da med blant annet rapportering, effektive rutiner, deltar i ledermøter, møter med finansinstitusjoner, medarbeideransvar for de regnskapsansatte m.v.

Vi har medarbeidere som kan hjelpe din bedrift med blant annet vurdering av organisasjonsform, selskapsstiftelser,tilrettelegging og utvikling av regnskaps-, rapporterings-, og kontrollrutiner, krisehåndtering og opprydding, analyser, kalkulasjoner og budsjettarbeid, implementering av økonomisystemer og rutiner og oppkjøpsanalyser (due diligence og verdsettelse)

Jeg vil vite mer om økonomisk rådgivning!