Vi har spesialkompetanse innen næringseiendom

Vi bistår ved både kjøp, salg og forvaltning, og har bred erfaring når det gjelder blant annet due diligence og verdsettelse.

Vi kan ha en controllerfunksjon på eiendomsregnskap, og ta hånd om de administrative forpliktelsene knyttet til driften. Vi kan bistå med styrearbeid, konsernregnskap, budsjettering og budsjettanalyser.

Jeg vil vite mer om regnskap for næringseiendom!