Ta vare på dine ansatte, og de vil ta vare på dine kunder

Riktig lønn til riktig tid er en forutsetning for å ha fornøyde ansatte. Gode arbeidsvilkår og rutiner for reise, ferie, fravær og HMS er andre punkter det kan være både lønnsomt og lurt å ha kontroll på.

Vi ønsker å hjelpe deg slik at dine ansatte får den oppfølgingen de trenger for å trives, motiveres og utvikles. God oppfølging gjennom hele arbeidsløpet til en ansatt er essensielt. Gode rutiner ved ansettelse med blant annet arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og onboarding gir en god start på arbeidsforholdet. Underveis i arbeidsforholdet vil livet påvirke arbeidshverdagen i større eller mindre grad, og da gjelder det å ha gode rutiner for sykdom og fravær, permisjoner, ferie og endring i stillingsprosent og arbeidsrutiner. Ulike forhold i bedriften kan også påvirke den ansatte, som reise i arbeid, permitteringer og arbeidsmiljøet. På et tidspunkt skal arbeidsforholdet avsluttes, om det er ved pensjon, nedbemanning, oppsigelse eller ved arbeidstakers eget ønske.

I alle disse tilfellene kan det være godt å ha en sparringspartner som har full oversikt over hvilke rettigheter som gjelder både for den ansatte og deg som arbeidsgiver. I tillegg vil en dedikert lønn- og HR rådgiver kunne forberede din bedrift på ulike fremtidige utfordringer, og bistå i oppfølgingen hver enkelt ansatt trenger for å trives, motiveres og utvikles.

Hos oss får du din egen lønn- og HR konsulent, som jobber sammen med et team av dyktige lønnskonsulenter. Lønn- og HR avdelingen er satt sammen av konsulenter fra både Veiby Økonomi og Akonto Økonomi, som også hører til på HM49. Slik sørger vi for at det alltid er noen tilgjengelig som kan løse dine lønn- og HR oppgaver, og at både vår faglige kompetanse og bransjeforståelsen er bred. Vi er til enhver tid oppdaterte på lover og regler, og tilpasser vår veiledning til din bedrift og dine ansatte.

For bedrifter med egen lønnsmedarbeider, kan det være aktuelt å planlegge lønnsberedskap. Vi kartlegger og dokumenterer bedriftens lønnsrutiner nøye, og vil derfor være rustet til å kunne overta lønnskjøringen på kort varsel, enten ute hos kunden eller via nettbaserte løsninger.

Jeg vil vite mer om lønn og HR!